Kære kollega.

TIL VENLIG INFORMATION ER VI PR. 28.1.19 FLYTTET TIL NY ADRESSE:

BERNHARDT JENSENS BOULEVARD 131, STUEN, AARHUS C

Jeg håber denne hjemmeside også vil være til gavn for dig som fagperson.

Udover muligheden for at henvise til mig, kan jeg tilbyde telefonisk rådgivning. Du er også velkommen til at sende et korrespondancebrev via Edifact.

Det vil være en stor hjælp for klinikken, at den henvisende læge beder familien om at kontakte os for tidsbestilling, når henvisningen er lavet til os.

På forhånd tak både for henvisninger og information til patienten/familien omkring dette.

Jeg vil her gerne give dig en kort præsentation af mig selv:

Cand. med. 1996 Aarhus Universitet.

Siden 1998 ansættelser på børneafdelingerne i Skejby, Randers og Viborg.

Fra 2007 overlægestilling Randers og fra 2009 ansat som overlæge på Skejby børneafdeling.

2011 fik jeg mulighed for at starte som specialpraktiserende børnelæge med overenskomst med Region Midt.

Jeg bred erfaring vedr. børn med astma og allergi, infektioner, mavesmerter, vandladnings- eller/og afføringsproblemer og børn med trivselsproblemer.

Jeg har desuden stor erfaring med børn indenfor de børneneurologiske sygdomme, dvs. børn med forskellige grader af forsinket udvikling, børn med bevægeforstyrrelser, børn med hovedpine og anfaldsfænomener/epilepsi.

Endelig har jeg mødt mange børn med vanskeligheder indenfor indlæring og koncentrationsproblemer. Min overlægestilling på Skejby var således indenfor neuropædiatri.

 

Børnesygeplejerske Kirsten Thomsen arbejder i klinikken. Kirsten har stor erfaring fra børneafdelingen Skejby og Center for Børneinkontinens ved Aarhus Univ., hvor hun har fulgt og rådgivet børn og familier vedr. vandladnings- og afføringsproblemer. Vi kan derfor udrede med  bl.a. urinflow-undersøgelser. Samtidig kan vi lave resturinmåling og rektaldiametermålinger ved transabdominalultralydsundersøgelser.

Vi er også begyndt med NO-målinger ved børn.

Børnene kan således opstarte forløb direkte hos Kirsten, som også vil varetage patientforløb indenfor bl.a. astma/allergi, inkl. priktest for allergi, trivselsproblemer, vægtkontroller mm.

Vi foretager derfor ofte allergiudredninger og kan tilbyde opstart med Grazaxbehandling mod græsallergi. Samt udlåner gerne ringeapparater - så længe lager haves - efter udredning i klinikken.

Alle børn visiteres og konfereres altid med undertegnede.