Kære kollega

Vores adresse er: BERNHARDT JENSENS BOULEVARD 131, STUEN, AARHUS C

Udover muligheden for at henvise til mig, kan jeg tilbyde telefonisk rådgivning. Du er også velkommen til at sende et korrespondancebrev via Edifact.

Det vil være en stor hjælp for os, hvis du vil bede familien om at kontakte os for tidsbestilling, når henvisningen er sendt til os.

På forhånd tak både for henvisninger og information til patienten/familien omkring dette.

Jeg vil her gerne give dig en kort præsentation af mig selv:

Cand. med. 1996 Aarhus Universitet.

Siden 1998 ansættelser på børneafdelingerne i Skejby, Randers og Viborg.

Fra 2007 overlægestilling Randers og fra 2009 ansat som overlæge på Skejby børneafdeling.

2011 fik jeg mulighed for at starte som specialpraktiserende børnelæge med overenskomst med Region Midt.

Jeg bred erfaring vedr. børn med astma og allergi, infektioner, mavesmerter, vandladnings- eller/og afføringsproblemer og børn med trivselsproblemer.

Jeg har desuden stor erfaring med børn indenfor de børneneurologiske sygdomme, dvs. børn med forskellige grader af forsinket udvikling, børn med bevægeforstyrrelser, børn med hovedpine og anfaldsfænomener/epilepsi.

Endelig har jeg mødt mange børn med vanskeligheder indenfor indlæring og koncentrationsproblemer. Min overlægestilling på Skejby var således indenfor neuropædiatri.

 

Børnesygeplejerske Kirsten Thomsen arbejder i klinikken. Kirsten har stor erfaring fra børneafdelingen Skejby og Center for Børneinkontinens ved Aarhus Univ., hvor hun har fulgt og rådgivet børn og familier vedr. vandladnings- og afføringsproblemer. Vi kan derfor udrede med  bl.a. urinflow-undersøgelser. Samtidig kan vi lave resturinmåling og rektaldiametermålinger ved transabdominalultralydsundersøgelser. Rådgive om brug af ringeapparat.

Vi foretager vitalografi, NO-målinger, anstrengelsestest og kan tilbyde vaccination med Grazax fra 5 års- og ligeledes tabletvaccination mod husstøvmideallergi fra 12 års-alderen. Udreder derfor også for allergi ved bl.a. priktest.

Børnene kan i opstarte forløb direkte hos Kirsten, som også varetager patientforløb indenfor bl.a. astma/allergi, trivselsproblemer, vægtkontroller og især også vedr. adipositas.

Alle børn visiteres og konfereres altid med undertegnede.