Velkommen til Børnelægen Aarhus

KLINIKKKEN ER LUKKET PGA. FERIE FRA 10.9 TIL DEN 24.9

Lægevejen kan benyttes i begrænset omfang.

Ved evt. akutte tilfælde bedes man kontakte egen læge eller vagtlægen

 

NYT PR. APRIL 2021:

Vi har fået assistance i klinikken af to dygtige lægestuderende: Camilla Bjerregaard og Caroline Bertelsen. Camilla og Caroline vil være i klinikken udvalgte tirsdage og varetage både kliniske procedurer under Børnelægens supervision og hjælpe os med administrative opgaver. Vi glæder os til at have dem med i vores klinik.


COVID 19 INFORMATION:

Sundhedstyrelsens anbefalinger betyder:

Fra mandag 14.6.21 er der IKKE krav om brug af MUNDBIND, når man besøger os.

OBS HUSK STADIG FØLGENDE:

Skulle barnet eller pårørende vise tegn på luftvejssymptomer, så skal I KONTAKTE egen læge eller klinikken men IKKE møde op.

Dette gælder også, selv om der foreligger en negativ Covid-test.

Vi vil bede jer om at møde så tæt på det aftalte tidspunkt, så antallet af personer i venterummet ikke er for højt. Samt mød om muligt kun med barnet og ikke med søskende. (spædbørn undtaget naturligvis).

Vi henstiller til, der om muligt kun følger en voksen pårørende med barnet.

Ved lægeundersøgelsen, hvor der f.eks. skal lyttes på barnet, mærkes på en mave mm., kan det være, at lægen benytter mundbind på.

 

For patienter, der er i forløb hos os, holder vi som udgangspunkt fast i, at man skal møde som aftalt til den planlagte tid. Hvis vi vurderer, det er nødvendigt at ændre kontrollen til en videoløsning, så vil man blive kontaktet om dette fra klinikken.

Videoløsning kan kun bruges i forbindelse med Covid-relateret problem med at fremmøde i klinikken.

Vi kan kontaktes via Lægevejen.dk, eller man kan ringe på 8619 5900, hverdage 8.30 til 11.00, hvis man har spørgsmål til dette.

Vi har desværre ikke lov til at have legetøj eller blade i vores venteværelse for tiden.

Følg ellers selv de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Venlig hilsen og på forhånd tak

Børnelægen Aarhus

 

 

I klinikken kan man møde både Børnelægen og børnesygeplejerske Kirsten Thomsen. Kirsten har stor erfaring fra børneafdelingen Skejby og Center for Børneinkontinens.  Hun har stor erfaring med udredning og rådgivning til børn og familier om vandladnings- og afføringsproblemer. Vi laver bl.a. såkaldte urinflow-undersøgelser, der kan fortælle noget om urinblærens forhold. "Flow" foregår ved, at barnet tisser på et såkaldt computer-toilet. Undersøgelsen er helt uden gene for børnene. 

Vi udfører også ultralydsundersøgelser, hvor vi kan måle den mængde urin, der er i blæren efter vandladning og måle bredden på den nederste del af endetarmen. Det er især et supplement til udredning af forstoppelse eller inkontinens ved børn. Scanningen foregår blot på barnets mave og er ligeledes helt uden gene.

Kirsten varetager også patientforløb/kontroller indenfor bl.a. astma/allergi, trivselsproblemer, vægtkontroller og m.m. Samt laver løbebåndstest til vurdering af anstrengelsesudløst astma og er med ved opstart at allergiforløb mod græs og husstøvmideallergi ,(tabletbehandling), samt kontroller af disse forløb.

Vi foretager også prik-/allergitest i klinikken. Vi vejleder om brug af ringeapparater til brug ved natlig sengevædning for de børn, der kunne have glæde af dette. Afhængig af vores beholdning af ringeapparater, kan vi udlåne disse. Udlån sker efter udredning i klinikken. Er der ikke ledige apparater, vejleder vi i brug og om egenbetaling af disse.