Velkommen til Børnelægen Aarhus

 

Klinikken holder sommerferielukket fra fredag den 10.7.20 til 7.8.20

Lægevejen kan bruges i begrænset omfang

Akutte henvendelser til egen læge eller vagtlægen

 

 

                                              COVID 19 information:

På baggrund af Sundhedsmyndighedernes anbefalinger er vores aktuelle procedurer for klinikkens patienter følgende:

Klinikken er åben. Når man er blevet henvist fra sin egen læge til klinikken, skal man ringe til os for tidsbestilling. I nogle tilfælde kan det aftales, at den første konsultation kan foregå via videoløsning.

Vi kan kontaktes på telefon 8619 5900 hverdage ml. 8.30-11.00.

For patienter der er i forløb hos os, holder vi som udgangspunkt fast i, at man skal møde som aftalt til den planlagte tid. Hvis vi vurderer, det er nødvendigt at ændre kontrollen til en telefonkonsultation eller en videoløsning, så vil man blive kontaktet om dette fra klinikken. Som vanligt kan vi kontaktes via Lægevejen.dk eller  man kan ringe som anført ovenfor, hvis man har spørgsmål til dette.

Skulle barnet eller pårørende vise tegn på luftvejssymptomer, så skal I KONTAKTE egen læge eller klinikken men IKKE møde op.

For de familier der har en tid i klinikken, vil vi bede jer om følgende: mød tæt på det aftalte tidspunkt, så antallet af personer i venterummet ikke er for højt. Samt mød om muligt kun med barnet og ikke med søskende. (spædbørn undtaget naturligvis).

 

Følg ellers selv de generelle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

Vh og på forhånd tak

Børnelægen Aarhus

 

 

I klinikken kan man møde både Børnelægen og børnesygeplejerske Kirsten Thomsen. Kirsten har stor erfaring fra børneafdelingen Skejby og Center for Børneinkontinens.  Hun har derfor stor viden om udredning og rådgivning til børn og familier vedr. vandladnings- og afføringsproblemer. Vi laver bl.a. såkaldte urinflow-undersøgelser, der kan fortælle noget om urinblærens forhold. "Flow" foregår ved, at barnet tisser på et såkaldt computer-toilet. Undersøgelsen er helt uden gene for børnene. 

Vi udfører også ultralydsundersøgelser, hvor vi kan måle den mængde urin, der er i blæren efter vandladning og måle bredden på den nederste del af endetarmen. Det er et supplement til udredning af forstoppelse ved børn. Scanningen foregår blot på barnets mave og er ligeledes helt uden gene.

Kirsten varetager også patientforløb/kontroller indenfor bl.a. astma/allergi, trivselsproblemer, vægtkontroller og m.m. Samt løbebåndstest til vurdering af anstrengelsesudløst astma. Samt er med ved opstart at allergiforløb mod græs og husstøvmideallergi. (tabletbehandling).

Vi foretager også prik-/allergitest i klinikken. Vi vejleder om brug af ringeapparater til brug ved natlig sengevædning for de børn, der kunne have glæde af dette. Afhængig af vores beholdning af ringeapparater, kan vi udlåne disse. Udlån sker efter udredning i klinikken. Er der ikke ledige apparater, vejleder vi i brug og om egenbetaling af disse.


 

Telefonkontakt til klinikken:

Sekretæren træffes ml. kl. 08.30 og kl. 11.00 på tlf 8619 5900

I enkelte perioder kan der p.g.a. travlhed være kø på linien. Er dit barn allerede kendt i klinikken, så brug gerne - www.lægevejen.dk - hvis det er Kirsten el. Børnelægen, du vil i kontakt med.

Er telefonen midlertidig lukket, vil det fremgå på vores telefonsvarer.

 

 

Klinikken er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Sundhedsstyrelsen foretager ligeledes tilsyn hos alle speciallæger i Danmark

Rapporten for klinikken er tilgængelig på Sundhedstyrelsen hjemmeside via nedenstående link:

http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder...

Vi skal som behandlersted oplyse om, at man som patient eller pårørende til en patient kan rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Brug evt. denne adresse www.dpsd.dk  

Eller spørg os i klinikken.

Link til privatlivspolitik for patienter:

Privatlivspolitik_Boernelaegenaarhus.docx

Der er niveaufri adgang til klinikken via lift