Velkommen til Børnelægen Aarhus

Her kan du finde praktiske oplysninger om klinikken.

Bemærk især muligheden for at kontakte os via www.lægevejen.dk .

Du kan læse mere om denne mulighed under "kontakt os"

Husk venligst at kontakte klinikken for tidsbestilling, når din egen læge har henvist til os. På forhånd tak.

I klinikken kan man møde både Børnelægen og børnesygeplejerske Kirsten Thomsen. Kirsten har stor erfaring fra børneafdelingen Skejby og Center for Børneinkontinens, som er en rådgivningstjeneste ved Aarhus Universitet. Hun har derfor stor viden om udredning og rådgivning til børn og familier vedr. vandladnings- og afføringsproblemer. Kirsten foretager såkaldte urinflow-undersøgelser, der kan fortælle noget om urinblærens forhold. "Flow" foregår ved, at barnet tisser på et såkaldt computer-toilet. Undersøgelsen er uden gene for børnene. 

Vi udfører nu også ultralydsundersøgelser, hvor vi kan måle den mængde urin, der er i blæren efter vandladning og måle bredden på den nederste del af endetarmen. Det er et supplement til udredning af forstoppelse ved børn. Scanningen foregår blot på barnets mave og er helt uden gene.

Man kan således blive mødt af både Kirsten og/eller Børnelægen ved indledende undersøgelser og opfølgninger. Kirsten kan naturligvis også varetage patientforløb indenfor bl.a. astma/allergi, trivselsproblemer, vægtkontroller og mm.

Vi foretager også prik-/allergitest i klinikken. Samt udlåner ringeapparater til behandling af natlig sengevædning. Udlån sker efter udredning i klinikken.

 

Vedrørende telefonkontakt til klinikken:

Sekretæren træffes på tlf. ml. 08.30 og 11.00 på tlf 8619 5900

I enkelte perioder kan der p.g.a. travlhed være lidt kø på linien. Er dit barn allerede kendt i klinikken, så brug gerne - www.lægevejen.dk - hvis det er Kirsten el. Børnelægen, du vil i kontakt med.

Er telefonen midlertidig lukket, vil det fremgå på vores telefonsvarer.

Følgende dage er klinikken lukket:

30. og 31. marts: Kursus i ultralydsscanning

10.-12. april: Påskeferie

28.4: Årsmøde i Dansk Børnelæge Organisation

5.5: Undervisning på regional lægedag for praktiserende læger

 

Information om akkreditering og tilsyn med speciallæger samt patientinformation om evt. utilsigtede hændelser, se nedenfor:

 

Den 3. november 2016 er klinikken blevet akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Den 27.11.2014 havde vi tilsyn fra Sundhedsstyrelsen i klinikken.

Embedslægen foretager dette tilsyn hos alle speciallæger i Danmark.

Rapporten er tilgængelig på Sundhedstyrelsen hjemmeside via nedenstående link:

http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/229C79C57A3F413AB40C1C8721BCD675.ashx

 Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Brug evt. denne adresse www.dpsd.dk  

Eller spørg os i klinikken.

 

 

 

 

 

 

Se billeder fra klinikken nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

Billeder af klinikken: