Velkommen til Børnelægen Aarhus

Her kan du finde praktiske oplysninger om klinikken.

Bemærk især venligst muligheden for at kontakte os via www.lægevejen.dk .

Du kan læse mere om denne mulighed under "kontakt os"

Husk venligst at kontakte klinikken for tidsbestilling, når din egen læge har henvist til os. På forhånd tak.

Sygeplejerske Kirsten Thomsen kan børn og familier også møde i klinikken. Kirsten har stor erfaring fra børneafdelingen Skejby, hvor hun især har udredt og rådgivet børn og familier vedr. vandladnings- og afføringsproblemer. Kirsten er også uddannet til at kunne lave såkaldte urinflow-undersøgelser, der kan fortælle noget om urinblærens forhold. "Flow" foregår ved, at barnet tisser på et såkaldt computer-toilet. Undersøgelsen er uden gene for børnene. Kirsten har desuden været tilknyttet "Center for Børneinkontinens", som er en rådgivningstjeneste ved Aarhus Universitet.

Man kan således blive mødt af både Kirsten og/eller Børnelægen ved indledende undersøgelser og opfølgninger. Kirsten vil naturligvis også varetage patientforløb indenfor bl.a. astma/allergi, trivselsproblemer, vægtkontroller og mm.

Vi foretager også prik-/allergitest i klinikken. Samt udlåner ringeapparater til behandling af natlig sengevædning. Udlån sker efter udredning i klinikken.

 

KLINIKKEN ER LUKKET P.G.A. KURSUS ons. 7.12 og fre. 9.12.2016

samt julelukket 22.12 til og med 3.1.17

Vores patienter og familier ønskes en glædelig jul og et godt 2017

 

Vedrørende telefonkontakt til klinikken:

Sekretæren træffes på tlf. ml. 08.30 og 11.00

I enkelte perioder kan der p.g.a. travlhed være lidt kø på linien. Er dit barn allerede kendt i klinikken, så brug gerne Lægevejen.dk, hvis det er Kirsten el. Børnelægen, du vil i kontakt med.

Er telefonen midlertidig lukket, vil det fremgå på vores telefonsvarer.

 

Information om akkreditering og tilsyn med speciallæger samt patientinformation om evt. utilsigtede hændelser, se nedenfor:

 

Vi er glade for, at vi netop den 3. november 2016 er blevet akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

 

Den 27.11.2014 havde vi tilsyn fra Sundhedsstyrelsen i klinikken.

Embedslægen foretager dette tilsyn hos alle speciallæger i Danmark.

Rapporten er tilgængelig på Sundhedstyrelsen hjemmeside via nedenstående link:

http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/229C79C57A3F413AB40C1C8721BCD675.ashx

 

Som patient eller pårørende til en patient kan du rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Brug evt. denne adresse www.dpsd.dk  

Eller spørg os i klinikken.

 

 

 

 

 

 

Se billeder fra klinikken nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

Billeder af klinikken: