Velkommen til Børnelægen Aarhus

 

Klinikken er lukket i uge 7 pga. vinterferie.

Samt fredag den 7.2.20.

Lægevejen.dk kan benyttes i begrænset omfang.

Ved akut brug for læge kontaktes venligst egen læge eller Vagtlægeordningen.

 

BEMÆRK  ADRESSE:

Bernhardt Jensens Boulevard 131, st. (på Aarhus Ø)

Vi arbejder på ny hjemmeside - inkl. nye fotos af klinikken


Bemærk især muligheden for at kontakte os via www.lægevejen.dk

Du kan læse mere om denne mulighed under "kontakt os"

Husk venligst at kontakte klinikken for tidsbestilling, når din egen læge har henvist til os. På forhånd tak.

 


 

 

 

 

  

 

 

 


I klinikken kan man møde både Børnelægen og børnesygeplejerske Kirsten Thomsen. Kirsten har stor erfaring fra børneafdelingen Skejby og Center for Børneinkontinens.  Hun har derfor stor viden om udredning og rådgivning til børn og familier vedr. vandladnings- og afføringsproblemer. Vi laver bl.a. såkaldte urinflow-undersøgelser, der kan fortælle noget om urinblærens forhold. "Flow" foregår ved, at barnet tisser på et såkaldt computer-toilet. Undersøgelsen er helt uden gene for børnene. 

Vi udfører også ultralydsundersøgelser, hvor vi kan måle den mængde urin, der er i blæren efter vandladning og måle bredden på den nederste del af endetarmen. Det er et supplement til udredning af forstoppelse ved børn. Scanningen foregår blot på barnets mave og er ligeledes helt uden gene.

Kirsten varetager også patientforløb/kontroller indenfor bl.a. astma/allergi, trivselsproblemer, vægtkontroller og m.m.

Vi foretager også prik-/allergitest i klinikken. Vi vejleder om brug af ringeapparater til brug ved natlig sengevædning for de børn, der kunne have glæde af dette. Afhængig af vores beholdning af ringeapparater, kan vi udlåne disse. Udlån sker efter udredning i klinikken. Er der ikke ledige apparater, vejleder vi om egenbetaling af disse.


 

Telefonkontakt til klinikken:

Sekretæren træffes ml. kl. 08.30 og kl. 11.00 på tlf 8619 5900

I enkelte perioder kan der p.g.a. travlhed være kø på linien. Er dit barn allerede kendt i klinikken, så brug gerne - www.lægevejen.dk - hvis det er Kirsten el. Børnelægen, du vil i kontakt med.

Er telefonen midlertidig lukket, vil det fremgå på vores telefonsvarer.

 

 

Klinikken er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Sundhedsstyrelsen foretager ligeledes tilsyn hos alle speciallæger i Danmark

Rapporten for klinikken er tilgængelig på Sundhedstyrelsen hjemmeside via nedenstående link:

http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder...

Vi skal som behandlersted oplyse om, at man som patient eller pårørende til en patient kan rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Brug evt. denne adresse www.dpsd.dk  

Eller spørg os i klinikken.

Link til privatlivspolitik for patienter:

Privatlivspolitik_Boernelaegenaarhus.docx

Der er niveaufri adgang til klinikken via lift


 

 

Billeder af klinikken: