Velkommen til Børnelægen Aarhus

Her kan du finde praktiske oplysninger om klinikken.

Bemærk især muligheden for at kontakte os via www.lægevejen.dk .

Du kan læse mere om denne mulighed under "kontakt os"

Husk venligst at kontakte klinikken for tidsbestilling, når din egen læge har henvist til os. På forhånd tak.

I klinikken kan man møde både Børnelægen og børnesygeplejerske Kirsten Thomsen. Kirsten har stor erfaring fra børneafdelingen Skejby og Center for Børneinkontinens, som er en rådgivningstjeneste ved Aarhus Universitet. Hun har derfor stor viden om udredning og rådgivning til børn og familier vedr. vandladnings- og afføringsproblemer. Kirsten foretager såkaldte urinflow-undersøgelser, der kan fortælle noget om urinblærens forhold. "Flow" foregår ved, at barnet tisser på et såkaldt computer-toilet. Undersøgelsen er uden gene for børnene. 

Vi udfører også ultralydsundersøgelser, hvor vi kan måle den mængde urin, der er i blæren efter vandladning og måle bredden på den nederste del af endetarmen. Det er et supplement til udredning af forstoppelse ved børn. Scanningen foregår blot på barnets mave og er helt uden gene.

Kirsten varetager også patientforløb/kontroller indenfor bl.a. astma/allergi, trivselsproblemer, vægtkontroller og mm.

Vi foretager også prik-/allergitest i klinikken. Samt udlåner ringeapparater til behandling af natlig sengevædning. Udlån sker efter udredning i klinikken.


 

 Vedrørende telefonkontakt til klinikken:

Sekretæren træffes ml. kl. 08.30 og kl. 11.00 på tlf 8619 5900

I enkelte perioder kan der p.g.a. travlhed være kø på linien. Er dit barn allerede kendt i klinikken, så brug gerne - www.lægevejen.dk - hvis det er Kirsten el. Børnelægen, du vil i kontakt med.

Er telefonen midlertidig lukket, vil det fremgå på vores telefonsvarer.

 

 

Klinikken er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Sundhedsstyrelsen foretager ligeledes tilsyn hos alle speciallæger i Danmark

Rapporten for klinikken er tilgængelig på Sundhedstyrelsen hjemmeside via nedenstående link:

http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/tilsyn-med-omraader/private-behandlingsteder/tilsynsrapporter/~/media/229C79C57A3F413AB40C1C8721BCD675.ashx

Som patient eller pårørende til en patient skal vi oplyse om, at man kan rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Brug evt. denne adresse www.dpsd.dk  

Eller spørg os i klinikken.

 

 

 

 

 

 

Se billeder fra klinikken nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

Billeder af klinikken: