Klinikken er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS)

Sundhedsstyrelsen foretager ligeledes tilsyn hos alle speciallæger i Danmark

Rapporten for klinikken er tilgængelig på Sundhedstyrelsen hjemmeside via nedenstående link:

http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder...

Vi skal som behandlersted oplyse om, at man som patient eller pårørende til en patient kan rapportere om utilsigtede hændelser, der er sket på sygehuse, på plejehjem, i hjemmeplejen, hos den praktiserende læge eller alle andre steder i sundhedsvæsenet.

Brug denne f.eks denne adresse:

http://stps.dk/sundhedsfaglig/viola-viden-og-laering/utilsigtede-haendelser

Eller spørg os i klinikken.

Link til privatlivspolitik for patienter:

Privatlivspolitik_Boernelaegenaarhus.docx

Der er niveaufri adgang til klinikken via lift