Børnelægen Aarhus er Søren Schultz-Pedersen.

Jeg er lægeuddannet fra Aarhus Universitet i 1996 og er speciallæge i børnesygdomme/pædiatri med bred og stor erfaring indenfor dette område.

Siden 1998 har jeg været ansat på børneafdelingerne i Skejby, Randers og Viborg.

Fra 2007 var jeg overlæge på Randers børneafdeling og fra 2009 til 2011 var jeg overlæge på Skejby børneafdeling.

Jeg har blandt andet fulgt mange børn med astma og allergi, infektioner, mavesmerter, vandladnings- eller/og afføringsproblemer og børn med trivselsproblemer.

Jeg har desuden stor erfaring med børn indenfor de såkaldte børneneurologiske sygdomme. Dvs. børn med forskellige grader af forsinket udvikling, børn med bevægeforstyrrelser, hovedpine/migræne, anfaldsfænomener/epilepsi og børn med indlæringsvanskelligheder og koncentrationsproblemer. Min overlægestilling på Skejby var således indenfor dette område.

P.t. pga. Covid-19 situationen forsøger vi at holde os a jour via virtuelle konferencer samt ved tværfaglige møder on line. 

 

 

 

 

 

Desuden har jeg stor fornøjelse af at undervise kolleger og studerende i emner indenfor børnesygdomme.

Jeg deltager i konferencer med kolleger fra Skejby om bl.a. børn med vækst/pubertetsspørgsmål og vedr. forskellige neurologiske udredningsforløb.