Børnelægen Aarhus er Søren Schultz-Pedersen.

Jeg er lægeuddannet fra Aarhus Universitet i 1996 og er speciallæge i børnesygdomme/pædiatri med bred og stor erfaring indenfor dette område.

Siden 1998 har jeg været ansat på børneafdelingerne i Skejby, Randers og Viborg.

Fra 2007 var jeg overlæge på Randers børneafdeling og fra 2009 til 2011 var jeg overlæge på Skejby børneafdeling.

Jeg har blandt andet fulgt mange børn med astma og allergi, infektioner, mavesmerter, vandladnings- eller/og afføringsproblemer og børn med trivselsproblemer.

Jeg har desuden stor erfaring med børn indenfor de såkaldte børneneurologiske sygdomme. Dvs. børn med forskellige grader af forsinket udvikling af motoriske, sproglige og kognitive kompetencer. Samt børn med bevægeforstyrrelser, hovedpine/migræne, anfaldsfænomener/tics/epilepsi og børn med generelle indlæringsvanskelligheder. Min overlægestilling på Skejby var således indenfor dette område. 

Jeg tilstræber løbende at efteruddanne mig og holde mig a jour ved tiltagelse i nationale og internationale konferencer/kongresser. Samt ved sparring med kolleger indenfor forskellige børnelægespecialer på børneafdelingerne.

Desuden har jeg stor fornøjelse af at undervise kolleger og studerende i emner indenfor børnesygdomme.

Seneste og planlagte efteruddannelser:

Maj 23: Europæiske selskab for mavetarm/levertilstande v. børn, konference

Juni 23: Dansk Pædiatrisk Selskabs Børnedage

Juni 23: Europæisk Selskab for Børneneurologi, konference

Nov. 23: Danske Børnelægers Organisations årsmøde/efteruddannelsesdage

Maj 24:  Europæisk Selskab for Allergi- og Børneimmunologi - kongres

Okt. 24: European Academy of Pediatrics - kongres

Okt. 24: Danske Børnelægers Organisations årsmøde/efteruddannelsesdage

Nov. 24: Europæisk Selskab for endokrinologi/hormonsygdomme - årsmøde