Børnelægen Aarhus er Søren Schultz-Pedersen.

Jeg er lægeuddannet fra Aarhus Universitet i 1996 og har speciale i børnesygdomme/pædiatri med bred og stor erfaring indenfor dette område.

Siden 1998 har jeg været ansat på børneafdelingerne i Skejby, Randers og Viborg.

Fra 2007 har jeg arbejdet som overlæge på hhv. Randers børneafdeling og fra 2009 som overlæge på Skejby børneafdeling.

Jeg har blandt andet fulgt mange børn med astma og allergi, infektioner, mavesmerter, vandladnings- eller/og afføringsproblemer og børn med trivselsproblemer.

Jeg har desuden stor erfaring med børn indenfor de såkaldte børneneurologiske sygdomme. Dvs. børn med forskellige grader af forsinket udvikling, børn med bevægeforstyrrelser, hovedpine/migræne, anfaldsfænomener/epilepsi og børn med indlæringsvanskelligheder og koncentrationsproblemer. Min overlægestilling på Skejby var således indenfor dette område.

 

Vi forsøger løbende at uddanne os ved deltagelse i bl.a. følgende kongresser og kurser:

Nov. 2019: Årsmøde i Dansk Selskab for Børnenefrologi (urinvejstilstande hos børn)

Okt. 2019: Temadag Aarhus Universitet om Børn og Trivsel (arr. PISA).

Sept. 2019: Europæisk Selskabs kongres for børneneurologi, Athen

April 2019: Årsmøde i Danske Børnelægers Organisation

 

 

Desuden har jeg stor fornøjelse af at undervise kolleger og studerende i emner indenfor børnesygdomme.

Jeg deltager i konferencer med kolleger fra Skejby om bl.a. børn med vækst/pubertetsspørgsmål og vedr. forskellige neurologiske udredningsforløb.